Монтаж и изработка на метални конструкции и съоражения

Пясъкстр

Нанасяне на грундове

обработка на повърхности

боядисване

и др.