Жилищно строителство

Жилищното и ваканционно строителство е един от силните сектори от дейността на Стийл Трейд България ЕООД. От създаването до днес фирмата успешно е реализирала и продала всички свои жилищни проекти.