Индустриално строителство

Стийл Трейд България ЕООД притежава богат опит и в реализацията на индустриални и логистични сгради – фабрики, складови бази, логистични центрове. Компанията е реализирала проекти на български и чуждестранни инвеститори.