АЕЦ

Стийл Трейд България ЕООД предоставя  консултантски и инженерингови услуги в областта на ядрената енергетика в съответствие с най-съвременните стандарти за качество, както и услуги и продукти на базата на дългогодишния опит от безопасната експлоатация на ядрени реактори с вода под налягане.

Консултантските и инженерингови услуги обхващат всички етапи от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение: извършване на необходимите проучвания и дейности за неговото проектиране, изграждане и пускане в експлоатация, управление на безопасността по време на експлоатация, планиране и извършване на необходимите реконструкции и модернизации, управление на радиоактивните отпадъци, извеждане от експлоатация.