ВЕИ

Възобновяемите енергийни източници включват слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази, получавана от растителна и животинска биомаса. Всички те представляват обект на внимание и активна бизнес инициатива от страна на Стийл Трейд България ЕООД.