ТЕЦ

Стийл Трейд България ЕООД е лидер в строителни работи и ремонтни дейности на обекти в областта на производството на електрическа и топлинна енергия.

Услугите, които може да предложим са:

• Монтаж и подмяна на тръбопроводи средно и високо налягане
• Нагревни повърхности
• Подмяна на екрани; економайзери; кубове за въздухоподгреватели; барабани; топкови мелници; въздушни и мелнични вентилатори
• Пещостроителни и топлоизолационни работи в ТЕЦ
• Ремонт на турбини
• Прелопатване на ротори
• Термично изправяне на ротори
• Помпи, арматура, регенеративни паропрегреватели
• Ремонт на електрооборудване – пренавиване на ротори на генератори, ремонт на ел. двигатели и др.
• Котелен цех
• Турбинен цех
• Електроцех
• База за ремонт на енергийно оборудване
• Пещострой и изолация
• Участък за контрол на метала с лаборатория по дефектоскопия
• Ремонт на енергийни и топлофикационни парогенератори и спомагателното им оборудване, в т.ч. нагревни повърхности, тръбопроводи за пара и гореща вода с високо налягане, арматура, вентилатори, шнекови и лентови транспортьори, газоходи, въздуховоди и др.
• Ремонт на парни турбини и спомагателното им оборудване, в т.ч. кондензатори, подгреватели, помпи, арматура, охладители и др.
• Ремонт на електрофилтри за очистване на димни газове в топлоелектрическите централи, металургични пещи, циментови заводи
• Ремонт и изграждане на огнеупорни зидарии, топлинни изолации със замазка или поцинкована обшивка и др.
• Ремонт и изграждане на външни тръбопроводи с предварително изолирани тръби, монтаж на водни-отоплителни инсталации и абонатни станции
• Производство на резервни части за електрофилтри