Hydroelectric power stations

Стийл Трейд България ЕООД има завършени проекти в областта на строителство на ВЕЦ съоражения и обекти. Компанията е извършила редица партньорства в следните направления:

  • Монтаж и демонтаж на турбини и генератори
  • Изграждане и ремонт на напорни деривации и съоръжения
  • Ремонтно-възстановителни работи
  • Монтаж на съоражения в електроразпределителни уредби
  • Монтажни и пусконаладъчни работи по управляващи системи и системи за автоматизация